IRWIR PAN

Intercathedra : bulletin of plant / Economic Department of the European Wood Technology University Studies. - Poznań : Department of Economic and Wood Industry Management. Poznań University of Life Sciences, 1997-. - 30 cm. - Kwartalnik, 2011- - Rocznik, 1997-2010 - Nr 13 (1997)-nr 26 (2010); no 27/1 (2011)-no 33/4 (2017); 1(34) (2018)-.

Od nr 17 (2001) podtytuł: annual bulletin of plant. Od nr 23 (2007) podtytuł: annual scientific bulletin of plant. Od nr 28 (2012) podtytuł: scientific quarterly of the Economics Departments of European Universities. Od nr 34 (2018) podtytuł: kwartalnik naukowy. Od nr 29 (2013) zmiana formatu na 24 cm; od nr 34 (2018) powrót do formatu 30 cm. Pierwszy redaktor naczelny: Wojciech Lis, od nr 33 (2017): Sławomir Kalinowski. Opis na podstawie BNPol online oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Od 2018 zmiana numeracji na 1(34) zamiast no 34/1.Od nr 33 (2017) / Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Kontynuacja tytułu: Interkatedra : bulletin of plant.

1640-3622 = Intercathedra (Poznań) = Intercathedra (Pozn.)


Produkty leśne--produkcja i handel--czasopisma.
Obróbka drewna--przemysł--czasopisma.
Ekonomia--czasopisma.
Gospodarka wiejska--Polska--1990---czasopisma.
Polityka społeczna--1990---czasopisma.
Rolnictwo--aspekt ekonomiczny--Polska--1990---czasopisma.
Żywność--aspekt ekonomiczny--Polska--czasopisma.


Czasopisma naukowe--Polska--Poznań--1990-.
Czasopisma polskie--1990-.

Działa dzięki Koha