IRWIR PAN

Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce / redaktor tomu Magdalena Dej, Łukasz Sykała. - Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, druk 2018. - 176, [2] : ilustracje ; 24 cm. - Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48 (2017) 1642-4689 ; . - Studia Obszarów Wiejskich t. 48 (2017) .

Tytuł według okładki.

Bibliografia przy pracach.


Streszczenie w języku angielskim przy pracach.


2001-


Krajobraz rolniczy
Regiony problemowe
Rewitalizacja
Społeczności lokalne
Wsie
Rewitalizacja wsi--Polska.
Rozwój terenów wiejskich--Polska.


Polska


Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa


Gospodarka, ekonomia, finanse
Rolnictwo i leśnictwo

Działa dzięki Koha