IRWIR PAN

Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce / redaktor tomu Łukasz Sykała, Magdalena Dej. - Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2018. - 185, [3] strony : ilustracje ; 24 cm. - Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49 (2018) 1642-4689 ; . - Studia Obszarów Wiejskich t. 49 (2018) .

Tytuł według okładki.

Bibliografia przy pracach.


Streszczenie w języku angielskim przy pracach.


2001-


Wsie--Polska--1990-.
Rozwój terenów wiejskich--aspekt społeczny--Polska--1990-.
Socjologia wsi--Polska--1990-.
Wsie
Przedsiębiorczość
Społeczeństwo obywatelskie
Rewitalizacja


Polska--sytuacja na wsi--1990-.
Polska


Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa


Socjologia i społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse

Działa dzięki Koha