IRWIR PAN

Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2016-2017 :

Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2016-2017 : (wyniki rachunku symulacyjnego) : praca zbiorowa / pod redakcją Ireny Augustyńskiej ; autorzy Łukasz Abramczuk, Irena Augustyńska, Arkadiusz Bębenista, Marcin Żekało. - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, 2018. - 89, [1] strona : ilustracje ; 29 cm.

Bibliografia na stronach 89-[90].

9788376587455


2001-


Rolnictwo--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Ekonomika rolnictwa


Polska


Dane statystyczne


Gospodarka, ekonomia, finanse
Rolnictwo i leśnictwo

Działa dzięki Koha