IRWIR PAN

Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- ).

Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego / Ecological and physiognomic cost of spatial chaos Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody. Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Ochrony Środowiska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2018. - 127 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm. - Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, nr 264 0373-6547 ; . - Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk nr 264 .

Bibliografia na stronach 108-121.


Streszczenie angielskie.

9788361590941


Zagospodarowanie przestrzenne--Polska.
Ekologia krajobrazu--Polska.
Krajobraz--aspekt społeczny--Polska--1990-.
Krajobraz
Ład przestrzenny
Planowanie przestrzenne


Polska


Opracowanie


Geografia i nauki o Ziemi

Działa dzięki Koha