IRWIR PAN

Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce / - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986 - 207, [1] s. ; 24 cm. - Problemy Rejonów Uprzemysławianych. . - Problemy Rejonów Uprzemysławianych. .

Bibliogr. s. 191-196. - Rez., sum.

8301051183

PB 5100/86


Wiatrak, Andrzej Piotr
Rolnictwo--planowanie przestrzenne--Polska.

338.43:711.1/.2](438)

Działa dzięki Koha