IRWIR PAN

Przegląd życia gospodarczego Polski : w okresie od połowy maja do września 1926 roku / [przedmowa Kazimierz Bartel]. - Warszawa : Wydawnictwo Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, 1926 - 52 s. : il. ; 23 cm.
Polska--sytuacja gospodarcza--1918-1945.

Działa dzięki Koha