IRWIR PAN

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku - Warszawa IERiGŻ-PIB 2016 - 111 s., 1 nlb. il. 30 cm.

Bibliografias.97-98

9788376586779


Skarżyńska Aldona
ekonomika rolnictwa

Działa dzięki Koha