IRWIR PAN

Wolański, Michał.

Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi : diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje / Michał Wolański (kierownik projektu), Wojciech Paprocki, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Bartosz Jakubowski, współpraca: Mateusz Czubak, Mateusz Pieróg, Jakub Zachor. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 266 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

Bibliogr. s. 229-235.

9788380300583


Transport publiczny w środowisku wiejskim--badania--Polska--1990-.
Transport publiczny--Polska--1990-.

Działa dzięki Koha