IRWIR PAN

Halamska, Maria.

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1, Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania / Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2543-5817 . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa .

Bibliogr. s. 158-173. Indeks.

9788373838604


Socjologia wsi--Polska--1990-.
Ludność wiejska--sytuacja społeczna--Polska--1990-.
Struktura społeczna--Polska--1990-.

Działa dzięki Koha