IRWIR PAN

Stan badań nad przemianami kultury wsi w Polsce w latach 1945-1980 - Warszawa PAN 1982 - 107 s., 1 nlb. 24 cm.


Stawarz Andrzej
Wieś - kultura - Polska

Działa dzięki Koha