IRWIR PAN

Dąbrowska, Anna (ekonomika).

Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce / Wykluczenie społeczne Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - 186 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 181-186.

9788380300538

Działa dzięki Koha