IRWIR PAN

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym:praca zbiorowa (31) - Warszawa IERiGŻ -PIB 2015 - 126 s. 24 cm - Monografie Programu Wieloletniego . - Program Wieloletni 2015-2019 .

Bibliogr. s. 116-127

9788376585734


Red. Józef St.Zegar
Ekorozwój
Rolnictwo zintegrowane

Działa dzięki Koha