IRWIR PAN

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Wsi. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001. - 572 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy ref.


Tekst częśc. ang., niem.
Streszcz. ang. przy ref.

8372441758


Rozwój terenów wiejskich--Polska--1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia)--Polska--1990---konferencje.
Rozwój terenów wiejskich--Polska--1990---konferencje.


Polska--sytuacja na wsi--1990---konferencje.

Działa dzięki Koha