IRWIR PAN

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (32) Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja problemu. - Warszawa IERiGŻ-PIB 2015 - s. 122 il. 24 cm. - Monografie Programu Wieloletniego; 7 .

Bibliogr. przy pracach Aut. cz. 31: Julian T.Krzyżanowski

9788376585741


Red. nauk. Konrad Prandecki
Ekorozwój
Gospodarstwo rolne - ekonomika - Polska - 21w.
Rolnictwo-wpływ na środowisko

Działa dzięki Koha