IRWIR PAN

red. nauk. Krystyna Gutkowska.

Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych / - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1999. - 208 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 202-208.

8372440565

PB 2901/2011


Gospodarstwo domowe
Gospodarstwo rolne
Wieś--socjologia--Polska--od 1989 r.

316.334.55(438) 631.115.1

Działa dzięki Koha