IRWIR PAN

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego : ocena stanu wdrożenia po roku integracji z Unią Europejską - Warszawa IERiGŻ-PIB - 78 s., 2 nlb. il. 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania ... nr 20 .

8389666332


Morkis Grażyna
Unia Europejska - a Polska - rolnictwo

Działa dzięki Koha