IRWIR PAN

Integracja z Unią Europejską w ocenie polskich rolników - Warszawa IERiGŻ 2001 - 27 s., 1 nlb. il. 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - IERiGŻ 468 .


Sikorska Alina
Unia Europejska a rolnictwo, socjologia - Polska

Działa dzięki Koha