IRWIR PAN

Stanowiska polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Warszawa "Color CB" 2000 - 381 s. 30 cm. - Dokumenty (Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkosto RP w Unii Europejskiej .

838757306X


Oprac. zb.
Unia Europejska a Polska - negocjacie aksesyjne

Działa dzięki Koha