IRWIR PAN

Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / - Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2003. - 217 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 203-217.

8372443904

PB 4326/2004


Żakowska-Biemans, Sylwia.
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rynek
Rynek
Żywność ekologiczna--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 1989 r.--rolnictwo--handel
Żywność ekologiczna

338.43:339.166.82:631.95](438+4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha