IRWIR PAN

red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego. Katedra Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego.

Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską : / międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15-16.10.1998 / - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1998. - 361 s ; 24 cm.

Bibliogr. przy ref. Indeks.


Streszcz. ang. przy ref.

8300031642

PB 27240/2010


Konsumenci (ekon.)
Konsumenci (ekon.)
Konsumenci (ekon.)
Konsumenci (ekon.)--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 1989 r.--prawo--prawo wspólnotowe europejskie.


Materiały konferencyjne.

366.1:346.54](438:4-67)(06)

Działa dzięki Koha