IRWIR PAN

Dorota Klepacka-Kołodziejska.

Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej / Support to less favoured areas in Poland and the European Union. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2009. - 221, [1] s. : il. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. s. 211-216.


Streszcz. ang. Spis treści także ang.

8389900319

PB 6646/2010


Klepacka-Kołodziejska, Dorota.
Rolnictwo
Wiejskie regiony problemowe
Wiejskie regiony problemowe
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--programy i fundusze wspólnotowe.--kraje Unii Europejskiej.--Polska.--gospodarka--Polska--od 2001 r.

338.43(4-67) 338.43(438) 339.7(4-67)

Działa dzięki Koha