IRWIR PAN

Gutkowska, Krystyna.

Wybrane problemy rodzin wiejskich w Polsce / Krystyna Gutkowska. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000. - 158 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 151-[159].

837244126X


Rodzina wiejska--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Rodzina--socjologia--Polska--1990-.
Rodzina--prawo--legislacja.--Polska
Małżeństwo--prawo--legislacja.--Polska
Życie wiejskie--Polska--1990-.
Opieka społeczna nad rodziną--Polska--1990-.


Polska--sytuacja na wsi--1990-.

Działa dzięki Koha