IRWIR PAN

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (heaith check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich - Warszawa UKIE 2008 - 242 s.. 1 nlb. il. 23 cm.

Bibliogr. przy niektórych rozdz.

9788375670349


Oprac. Elżbieta Nowicka
Wspólna Polityka Rolna UE

Działa dzięki Koha