IRWIR PAN

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005 - Warszawa IERiGŻ-PIB 2008 - s.42, 2 nlb. il, 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania ... nr 117 .

Bibliogr. s. 42-43

9788360798874


Zwoliński Łukasz , red. Alina Sikorska
Wieś - ludność - migracje - Polska

Działa dzięki Koha