IRWIR PAN

Wspólna polityka rolna 2013 plus. Zmiany w systemie wsparcia - Warszawa EFRWP 2010 - 27 s., 1 nlb. il. 30 cm.


Oprac. Marek Zagórski i inn.
UE - polityka rolna - Polska

Działa dzięki Koha