IRWIR PAN

Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód- konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie : opinia o raporcie Fundacji Friedricha Eberta : Die Osterweiterung der Europaischen Union. ... ." - Warszawa Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkowstwo RP w UE 2000 - 139 s. il. 24 cm.

Bibliogr.

8391375366


Red. Andrzej Stępniak
Unia Europejska - a Europa Środkow-Wschodnia

Działa dzięki Koha