IRWIR PAN

Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Józefa Frączaka ... . - Warszawa Wyd. Kancelaria Senatu 2000 - 186 s. 25 cm.

838606515X


Red. Małgorzata Lipińska
Wspólna polityka rolna UE

Działa dzięki Koha