IRWIR PAN

Rolnictwo i wieś : wyzwania regionalne i integracyjne - Warszawa Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa 2000 - 87 s. il. 24 cm. - Polska Regionów nr 19 .


Red. Jan Szomburg
Unia Europejska a Polska - rolnictwo

Działa dzięki Koha