IRWIR PAN

Rozwój obszarów wiejskich : doświadczenia krajów europejskich /

Rozwój obszarów wiejskich : doświadczenia krajów europejskich / Rural development : experiences of European countries pod red. nauk. Katarzyny Zawalińskiej. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005. - 377, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa .

Bibliogr. przy art.


Tekst częśc. tł. z ang. Spis treści także ang.

8389900106


1901-2000
1989-2000
2001-


Rozwój terenów wiejskich--Kraje Unii Europejskiej--1990-.
Rozwój terenów wiejskich--Polska--1990-.
Wspólna Polityka Rolna UE
Gospodarka
Wsie


Kraje Unii Europejskiej
Polska


Gospodarka, ekonomia, finanse

338.43:332.1](438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha