IRWIR PAN

pod red. nauk. Katarzyny Zawalińskiej.

Rozwój obszarów wiejskich : / Rural development : experiences of European countries. doświadczenia krajów europejskich / - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005. - 377, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. przy art.


Tekst częśc. tł. z ang. Spis treści także ang.

8389900106

PB 9183/2006


Wieś
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--gospodarka--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 1989 r.

338.43:332.1](438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha