IRWIR PAN

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce : partycypacja lokalna i kapitał społeczny / pod red. Hanny Podedwornej, Pawła Ruszkowskiego ; Eropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. - 341 s. : il. ; 24 cm.

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 11 kwietnia 2007 r. Nazwa drugiego wydaw. wg cop.

Bibliogr. przy ref.

9788373832688


Socjologia wsi--Polska--1990---konferencje.
Ekorozwój--aspekt społeczny--Polska--1990---konferencje.

Działa dzięki Koha