IRWIR PAN

Atlas rolnictwa Polski = Atlas of Polish Agriculture

Atlas rolnictwa Polski = Atlas of Polish Agriculture - Warszawa IGiPZ PAN 2010 - 125 s., 1 nlb. il. 31x43

Streszcz. ang. przy rozdz.

9788361590484


Red. Jerzy Bański i inn.
Polska - rolnictwo - geografia

Działa dzięki Koha