IRWIR PAN

Marta Błąd.

Wielozawodowość w rodzinach rolniczych : / Pluriactivity in farm families : causes, conditions and development tendencies. przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju / - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011. - 243, [1] s. : il. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. s. 215-227.


Streszcz. ang. Spis treści także ang.

8389900432

PB 5611/2012


Błąd, Marta.
Chłopi-robotnicy
Gospodarstwo rolne
Rodzina wiejska
Rolnictwo
Wieś--socjologia--Polska.--praca--Polska--od 1944 r.--zatrudnienie

316.334.55(438) 323.3:63-051(438)

Działa dzięki Koha