IRWIR PAN

Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej - Warszawa IERiGŻ-PIB 2013 - 243 s., 3 nlb. il. 25 cm. - Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej... nr 91 .

Bibliogr. przy rozdz.

9788376582249


Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Małgorzata Bułkowska red.
Wspólna Polityka Rolna UE

Działa dzięki Koha