IRWIR PAN

Chłopi polscy na przełomie epok - Warszawa Agencja Projektowo-Wydawnicza 1991 - 198 s., 1 nlb. 24 cm - Prace habilitacyjne .

bibliogr., tab.

8385369007


Halamska Maria
chłopi
historia

Działa dzięki Koha