IRWIR PAN

Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja ? - Warszawa IERiGŻ-PIB 2014 - 214 s., 2 nlb. il. 24 cm. - Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej... nr 99 .

Materiały z konf., 9-11 grudnia 2013 r.

9788376584690


Red. Andrzej Kowalski i inn.
Wspólna Polityka Rolna UE
Materiały konferencyjne

Działa dzięki Koha