IRWIR PAN

Wybór zawodu dla dzieci w rodzinach wiejskich

Wybór zawodu dla dzieci w rodzinach wiejskich - Warszawa IER. Zakład Społeczno- Ekonomicznej Struktury Wsi 1971 - 62 s., 4 nlb. 27 cm. - Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej z.321 .


Sikorska Alina

Działa dzięki Koha