IRWIR PAN

Wychodźctwo, zarobkowanie i kierunki kształcenia młodzieży wiejskiej

Wychodźctwo, zarobkowanie i kierunki kształcenia młodzieży wiejskiej - Warszawa IER. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi 1973 - 32 s., 4 nlb. il. 27 cm. - Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej z. 363 .


Sikorska Alina
Młodzież wiejska - Polska

Działa dzięki Koha