IRWIR PAN

Zmiany w strukturze społeczno - ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej

Zmiany w strukturze społeczno - ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej - Warszawa IERiGŻ 2005 - 62 s., 2 nlb. il. 24 cm. - EiSURPGŻ... nr 5 .

8389666170


Sikorska Alina
Działalność pozarolnicza na wsi - Polska

Działa dzięki Koha