IRWIR PAN

Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej : doświadczenia polsko-niemieckie /

Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej : doświadczenia polsko-niemieckie / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Johna Bachtlera, Mariusza Kasprzyka ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 378 s. : fot. kolor., mapy, wykr., err. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

8373831215


INTERREG.
PHARE.
PHARE--Polska


Współpraca transgraniczna--Polska--1990-.
Współpraca transgraniczna--Niemcy--1990-.
Regiony przygraniczne--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Regiony przygraniczne--Niemcy--od 1990 r.
Regiony przygraniczne--Polska--od 1989 r.
Współpraca gospodarcza--Niemcy--od 1990 r.
Współpraca gospodarcza--Polska--od 1989 r.


Polska--stosunki gospodarcze z zagranicą--1990-.
Niemcy--stosunki gospodarcze z zagranicą--1990-.

339.92(438:430]-04)"1989/...":339.7(4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha