IRWIR PAN

Godziny pracy

Biblioteka IRWiR PAN
czynna:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek - nieczynna

Published on 09/11/2018 00:00

Cytat

 


Published on 30/08/2019 00:00

Nowe pozycje otrzymane we wrześniu

KSIĄŻKI:

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
ISBN: 9788379694983; 9788379694990.

Przybyszew. Stulecie przemian polskiej wsi / Marek Kłodziński
Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
ISBN: 9788365390509

Regionalizm czy nowa etniczność? : wieś podhalańska w XXI wieku / Ewa Nowicka, Anna Wrona.
Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 2015.
ISBN: 9788376881942

Rozwój publicznych służb zatrudnienia : stulecie 1919-2019 / pod redakcją Ewy Flaszyńskiej i Łukasza Arendta.
Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2019.

Sports in society : issues & controversies / Jay Coakley.
Boston [i pozostałe]: McGraw Hill-Higher Education, cop. 2007. Ninth edition.
ISBN: 9780071106399; 0071106391; 9780073047270; 0073047279.

Zakorzeniona w Przybyszewie : zebrane materiały, informacje, zdjęcia, wspomnienia i drzewa genealogiczne / Zofia Elżbieta Wrzesińska.
Radom: nakład własny, 2019.
ISBN: 9788395017803

CZASOPISMA:

Biuletyn: Rynek Rolny: notowania, oceny, tendencje / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
ISSN: 0867-8545  Miesięcznik

1 (335) styczeń [2019]     
2 (336) luty [2019]   
3 (337) marzec [2019] 

Journal of Agribusiness and Rural Development : kwartalnik poświęcony problemom agrobiznesu i obszarów wiejskich / Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). 
ISSN: 1899-5241   Kwartalnik

Nr 2 (52) [2019]

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
ISSN: 2082-5501   Kwartalnik

119 (46) 2018

Seria ANALIZY RYNKOWE

Seria ANALIZY STATYSTYCZNE

Rolnictwo w ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament 
 Ekonomiki i Planowania, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 ISSN: 1507-9724

 w 2017 r.
 w 2018 r.

Sytuacja Demograficzna Polski do ... R. : tworzenie i rozpad rodzin
= Demographic Situation in Poland up to ... : families creation and dissolution / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.

do 2018 r.

Turystyka w ... R. / Główny Urząd Statystyczny.
 ISSN: 1425-8846

 w 2018 r.

Trwanie Życia w ... R.
/ Główny Urząd Statystyczny.
 ISSN: 1507-1340

 w 2018 r.

 Seria INFORMACJE STATYSTYCZNE

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski / Główny Urząd Statystyczny.
ISSN: 1425-7890

II kwartał 2018 r.
III kwartał 2018 r.
IV kwartał 2018 r.

Bezrobocie Rejestrowane ... = Registred Unemployment ... / Główny Urząd Statystyczny.
ISSN: 1897-3671

 I-III kwartał 2018
 I-IV kwartał 2018
 
I kwartał 2019

 

Użytkowanie Gruntów i Powierzchnia Zasiewów w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa.
ISSN: 2353-5180

 w 2018 r.

Zwierzęta Gospodarskie w ... R.
/ Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
ISSN: 1230-588X

 
w 2018 r.

Published on 01/10/2019 00:00
Zaloguj się:

Działa dzięki Koha