IRWIR PAN

Godziny pracy

Biblioteka IRWiR PAN
czynna:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek - nieczynna

Published on 09/11/2018 00:00

Cytat

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

                                                                                  /T. Carlye/

Published on 13/12/2019 00:00

Nowe pozycje otrzymane w lutym.

Książki:

Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej / Józef Styk.
Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999
ISBN: 8322713436.

Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów sportowych / Konrad Burdyka.
Wydawca: Warszawa : IRWIR PAN : Wydawnictwo IFiS PAN, 2019
ISBN: 9788376831817.

Polskiej wsi Logos i Ethos / Izabella Bukraba-Rylska.
Wydawca: Gniezno : Wydawnictwo Gaudentinum, 2019
ISBN: 9788365189899.

Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015
ISBN: 9788379770953.

Sprawiedliwy podział : kryteria, metody i aplikacje / Ewa Kiryluk-Dryjska.
[Warszawa] : [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2019.
ISBN: 9788301207939.

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski.
Wydawca: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
ISBN: 9788323142973.

 Czasopisma:

Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej /  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytu Badawczy
ISSN: 0044-1600  Kwartalnik

Nr 4 (361) [2019]

Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
ISSN: 0039-3371  Kwartalnik

[2019] Nr 4 (235)

Twórczość Ludowa / Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
ISSN: 0860-4126  Kwartalnik

R. 34 (86) nr 1-2 [2019]

Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ISSN: 1507-4757  Kwartalnik

Nr 68 [2018]

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie
ISSN: 1232-3578  Kwartalnik

Nr 4 (98) [2019]

Published on 01/03/2020 00:00
Zaloguj się:

Działa dzięki Koha