IRWIR PAN

Godziny pracy

Biblioteka IRWiR PAN
czynna:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek - nieczynna

opublikowano 09/11/2018 00:00

Cytat

Czytaj książki pouczające dla upiększenia umysłu lub uszlachetnienia serca.

/T. Kościuszko/

opublikowano 01/08/2020 00:00

Nowe pozycje otrzymane w okresie luty-czerwiec.

Książki:

Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej / Józef Styk.
Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

Countrywork : a new review of rural economic, training and employment initiatives / by W. Derrick Johnstone, Christopher Nicholson, Moira K. Stone, Rhys E. Taylor
Cirencester : ACRE ; Glasgow : The Planning Exchange, 1990.

Eden / Tim Smit.
London : Corgi Books, 2002.

Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Moniki Grabowskiej i Romualda Jończego
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2013.

Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Moniki Grabowskiej i Romualda Jończego ;
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2013.

Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist ; tłumaczenie Agnieszka Adamczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020.

Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów sportowych / Konrad Burdyka.

Wydawca: Warszawa : IRWIR PAN : Wydawnictwo IFiS PAN, 2019

Open eyes book. Nr 4 / Sławomir Adamczyk, Joshua Aizenman, Jerzy Hausner, Magdalena Jelonek, Sławomira Kamińska-Berezowska, Michał Kudłacz, Dagmara Maj-Świstak, Wojciech Paprocki, Shalini Randeria, Michał Rutkowski, Andrzej Sławiński, Barbara Surdykowska, Jerzy Wilkin, Mateusz Zmyślony
Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019.

Poland in the European Union : achievements, problems & prospects / edited by: Jerzy Wilkin
Warsaw : Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN : Polska Akademia Nauk, 2019.

Proces tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej / red. Kazimierz Meredyk
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Wydaw. Uniwersytetu, 2004.
 
Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Die Rolle der deutschen Minderheit in Bezug auf die sozialwirtschaftliche Entwicklung der Oppelner Region. Ausgewählte Fragen und Aspekte / Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska
Dresden ; Gleiwitz : Haus der Deutsch-Polonischen Zusammmenarbeit, 2018

Pamiętnik chłopa-nauczyciela / Kazimierz Deczyński ; ze wstępem Marcelego Handelsmana. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1949.

Polskiej wsi Logos i Ethos / Izabella Bukraba-Rylska.
Wydawca: Gniezno : Wydawnictwo Gaudentinum, 2019

Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / pod red. Romualda Jończego
Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2008.

Sprawiedliwy podział : kryteria, metody i aplikacje / Ewa Kiryluk-Dryjska.
[Warszawa] : [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2019.

Zarys historii oświaty w Przybyszewie / zespół red. pod kier. Piotra Pawłowskiego
Otwock : Wydawnictwo Bonum, 2005.

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski.
Wydawca: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019

Białystok : kapitał społeczny mieszkańców miasta / Andrzej Sadowski.
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2006.

Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie ?? / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej.
Łódź :
Instytut Socjologii UŁ, 2001.


Maliszewo dawniej i dziś / Dorota Kostecka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.


Mental adjustment to the post-communist system in Poland / Kazimierz M. Słomczyński [et al.].
Warsaw :
IFiS Publishers, 1999.


Mentalność ludności wiejskiej w PRL : studium zmian / Ewelina Szpak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.


Michałów : śladami zapomnianej historii /
Adam Panasiuk.
Urszulin ; Warszawa : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2013.

Murowany dom wiejski : w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur / Kamila Storz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Nowe idee w psychologii / red. nauk. Józef Kozielecki. (Serie: Psychologia XXI Wieku)
Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009


Opłotki obrazki z dzieciństwa / Anna Błachucka.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.


Opowieści sołtysa / Stefan Szot ; wstęp Rocha Sulimy.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2015.


Polacy równi i równiejsi / red. Maria Jarosz.
Warszawa :
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010


Polska wieś 2020 : raport o stanie wsi / pod red. nauk. Jerzego Wilkina i Andrzeja Hałasiewicza ; zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka i in.
Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020.


Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia / Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.


Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi w zarysie historycznym : studium socjologiczne na przykładzie wsi Niedrzwica Kościelna w woj. lubelskim / Kazimierz Drączkowski.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.


Przewodnik po zasobie Archiwum PAN : opracowanie zbiorowe / pod kierunkiem Hanny Krajewskiej i Alicji Kuleckiej
Warszawa : Retro-Art, 1999.

Ruch teatralny na wsi : 1918-1939 / Józef Zięba.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1976.


Słowa na miedzy przysiadły : antologia poetów wsi / wybór i oprac. Mariola Platte.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.


Smak zmiany : nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej / Wojciech Goszczyński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2014.

Stara Kościelnica : dzieje żuławskiej wsi / Aleksandra Paprot
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.


State policies and internal migration : studies in market and planned economies / ed. by A. S. Oberai ; a study prepared for the International Labour Office within the framework of the World Employment Programme with the financial support of the United Nations Fund for Population Activities.
London ; Canberra : New York :
Croom Helm ; ST. Martin's Press, cop. 1983


Struktura społeczna / Henryk Domański.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004.


Strukturalizacja społeczeństwa polskiego : ewolucja paradygmatu / pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego, Krystyny Janickiej i Kazimierza M. Słomczyńskiego.
Warszawa :
Wydawnictwo IFiS PAN, 2017.


Wereszczyn : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

What is new in the New Universities? : learning in Central Europe in the Late Middle Ages (1340-1500) / ed. by Elżbieta Jung.  (Serie: Studia z Dziejów Filozofii: t. 4)
Warszawa :
Wydawnictwo IFiS PAN, 2018.


Wodociągi i kanalizacje na wsi : podręcznik dla techników wodno-melioracyjnych / Władysław Sawicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964.

Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich : raport końcowy / oprac. wykonane przez konsorcjum: Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Wolański sp. z o.o.
Warszawa : Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2019.

Z zagadnień struktury społecznej / Stanisław Ossowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy / Zofia Szanter
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.

 Czasopisma:

Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej /  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytu Badawczy
ISSN: 0044-1600  Kwartalnik

Nr 4 (361) [2019]

Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
ISSN: 0039-3371  Kwartalnik

[2019] Nr 4 (235)

Twórczość Ludowa / Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
ISSN: 0860-4126  Kwartalnik

R. 34 (86) nr 1-2 [2019]

Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ISSN: 1507-4757  Kwartalnik

Nr 68 [2018]

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie
ISSN: 1232-3578  Kwartalnik

Nr 4 (98) [2019]

Wieś i Rolnictwo / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
ISSN: 0137-1673  Kwartalnik

Nr 3 (184) [2019]

Nr 1 (186) [2020]

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii ; [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak].

ISSN: 1898-5084 Kwartanik

Nr 60 (4/2019)
Nr 61 (1/2020)

Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria Administracja i Zarządzanie. / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ISSN 2082-5501

Nr 120 (47) [2019]
Nr 121 (48) [2019]
Nr 122 (49) [2019]
Nr 123 (50) [2019]


Forschungsfelder : hier wächst Wissen : das Forschungsmagazin für Ernährung und Landwirtschaft.

2/20 Juni

Biuletyn Euro Info /
Enterprise Europe Network.

ISSN 2544-4719
 
Nr 7 (195) [2019]
Nr 8 (196) [2019]

Gospodyni
ISSN 2450-5803

Nr 1/2020


opublikowano 01/08/2020 00:00
Zaloguj się:

Działa dzięki Koha